Call center: 021.310.47.96 / 021.310.47.94 / 021.310.47.93

   Cos

BLUE POINTS


REGULAMENTUL CAMPANIEI Blue Points

Organizatorul campaniei Blue Points este S.C. BLUE OFFICE TRADING., inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/6130/2015, CIF RO34545118, cu sediul in Bucuresti, str. Tutunari nr. 15, bl. 87B, sc. 1, et. 2, ap. 12, sector 5, telefon 021.310.47.82, fax 021.310.47.97, având contul RO49PIRB4211767029001000 la PIRAEUS BANK, sucursala PANDURI reprezentata prin administrator Pislaru Catalin
Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei pe termen nedeterminat.
La campania Blue Points poate participa orice persoana juridica rezidenta, client al Organizatorului in baza unui contract de colaborare sau parteneriat, persoana juridica ce achizitioneaza produse de birotica si papetarie de la Blue Office Trading SRL. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
Din portofoliul de produse comercializate de Blue Office Trading SRL, participa la acesta campanie toate codurile de produse din oferta organizatorului, marcate in programul de comenzi online Blue Office Trading.
In scopul participarii la campanie Participantul va comunica Organizatorului o adresa de e-mail si isi va crea un cont pe site-ul www.officeblue.ro.  Participantul va putea folosi contul deja existent pe site-ul Organizatorului, cont folosit in mod curent in activitatea comerciala, precum si adresa de e-mail asociata contului de client. Contul va putea fi accesat prin nume de utilizator si parola stabilita de catre participant. De asemenea, Participantul va trebui sa semneze si sa comunice Organizatorului in original Conventia privind participarea la campaniile promotionale organizate de SC Blue Office Trading  SRL, conventie care este pusa la dispozitia participantilor pe website-ul www.officeblue.ro ,  precum si in platforma interfata www.officeblue.ro  pusa de catre Organizator la dispozitia clientilor sai, in caz contrar neputand participa la campanie. Participantul va stabili persoana/persoanele care vor avea acces la contul sau si care vor putea folosi Punctele  si Voucherele, fiind singurul responsabil de modul in care vor fi folosite bunurile dobandite in cadrul campaniei promotionale. Participantul va stabili persoanele autorizate de el sa foloseasca punctele si Voucherele si va verifica faptul ca Voucherele sa fie utilizate de persoanele respective in conformitate cu prevederile regulamentului campaniei. Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la modul in care va fi accesat contul participantului ori cu privire la folosirea punctelor si a Voucherelor, nefiind abilitat sa verifice modalitatea de acces la cont sau identitatea persoanelor care acceseaza contul ori existenta unei autorizari a acestor persoane de catre participant. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta persoana decat participantul sau reprezentantii acestuia a punctelor si/sau a Voucherelor, a contului sau a adresei de e-mail a participantului, cu sau fara stiinta acestuia. Participantul va suporta, daca va fi cazul, orice taxe, impozite, contributii etc. generate de primirea premiilor, de utilizarea punctelor si/sau a Voucherelor, precum si de primirea oricaror alte beneficii rezultate din participarea la campanie, Organizatorul nefiind responsabil de modalitatea de folosire a acestora sau de orice alte obligatii aferente folosirii punctelor si Voucherelor sau de primirea, ridicarea si folosirea premiilor. Pentru a participa la campania Blue Points, participantii trebuie sa achizitioneze produsele din portofoliul Blue Office Trading care participa la campanie in valoare de minim 100 lei + TVA per comanda. Toate sumele precizate in prezentul Regulament reprezinta pretul produselor achizitionate exclusiv TVA. Taxa pe valoare adaugata se va adauga suplimentar sumelor respective si nu intra in calculul sumelor pentru care se acorda punctele. Pentru fiecare achizitie de 100 RON + TVA din produsele participante la campanie din portofoliul Blue Office Trading per comanda, Participantul va primi un numar de puncte.

Punctele astfel obtinute sunt colectate in contul virtual al Participantului creat pe website-ul … www.officeblue.ro  In cazul stornarii unei facturi in baza careia s-au obtinut unul sau mai multe puncte, valoarea contului virtual va fi scazuta cu valoarea punctelor aferente stornarii . Punctele  devin accesibile Participantului numai in momentul in care acesta nu are nici o intarziere a platilor catre Blue Office Trading. Pentru evitarea oricarei neclaritati, Organizatorul precizeaza ca pentru a beneficia de transformarea punctelor in premii (bunuri, servicii, vouchere de cumparaturi, etc.), participantii trebuie sa nu prezinte intarzieri ale platilor catre Blue Office Trading. Punctele acumulate in campanie pot fi folosite in scopul transformarii lor in premii, astfel: prin preschimbare in bunurile si serviciile mentionate pe website-ul Organizatorului   www.officeblue.ro ,  precum si in platforma interfata www.officeblue.ro pusa de catre Organizator la dispozitia clientilor sai, sau prin preschimbare in vouchere electronice cu care pot fi achizitionate bunuri si servicii de la furnizorii cu care Organizatorul desfasoara raporturi contractuale si care sunt indicati pe website-ul Organizatorului   www.officeblue.ro ,  precum si in platforma interfata  www.officeblue.ro  pusa de catre Organizator la dispozitia clientilor sai.
 
 
ATENTIE!!! Din portofoliul de produse comercializate de catre Media Galaxy, participa la acesta campanie toate produsele, cu exceptia celor incadrate la categoriile: RESIGILATE; AUTO..
 
In scopul bunei desfasurari a campaniei promotionale, Organizatorul stabileste valoarea unui punct la 0.10 lei.
Punctele acumulate in contul Participantului pot fi folosite de acesta in scopul preschimbarii lor in bunuri si servicii pe site-ul www.mediagalaxy.ro - partener autorizat organizator, in limita stocului disponibil, in fiecare luna, in perioada 10-20 ale lunii. Bunurile si serviciile in care pot fi preschimbate punctele vor fi mentionate pe site-ul Organizatorului, unde va fi indicata valoarea la care pot fi dobandite precum si disponibilitatea. Punctele vor putea fi preschimbate daca Participantul nu are datorii scadente si neachitate catre Organizator. Dupa preschimbarea punctelor pe site, bunurile pentru care a optat Participantul vor fi livrate la adresa Participantului.
Punctele acumulate in contul Participantului pot fi folosite de acesta in scopul preschimbarii lor in vouchere electronice cu care pot fi achizitionate bunuri si servicii de la furnizorii cu care Organizatorul desfasoara raporturi contractuale si care sunt indicati pe website-ul Organizatorului … www.officeblue.ro   precum si in platforma interfata  www.officeblue.ro   pusa de catre Organizator la dispozitia clientilor sai. Participantul va putea preschimba punctele in vouchere la valoarea prezentata in regulament. Pentru stabilirea valorii Voucherului care se va emite se va lua in calcul valoarea indicata in contul virtual al Participantului, sau valoarea indicata de Participant, daca e mai mica decat valoarea contului virtual, urmand ca valoarea Voucherului sa nu depaseasca niciodata valoarea conversiei punctelor din contul virtual. Participantul va putea solicita generarea voucherului prin activarea butonului GENERARE VOUCHER si completarea datelor solicitate pe site. Participantul va completa valoarea pentru care doreste sa fie emis voucherul in caseta potrivita. Participantul va primi prin e-mail, la adresa asociata contului sau de utilizator, un mesaj cu instructiuni pentru finalizarea operatiunii. Dupa generarea voucherului, Participantul va primi prin e-mail si in contul din platforma interfata www.officeblue.ro pusa de catre Organizator la dispozitia clientilor sai  o serie de voucher sau mai multe, in functie de valoarea voucherului.  Valoarea minima a unui voucher este de 100 lei. Daca valoarea solicitata depaseste suma de 100 lei vor fi generate unul sau  mai multe vouchere, in functie de optiunea participantului,  pana la completarea sumei solicitate (exemplu: solicitarea unui voucher de 931 lei va genera un voucher de 931 lei sau 8 vouchere de 100 lei si unul de 131 lei). Dupa primirea seriei/seriilor de voucher Participantul va accesa legatura catre site-ul furnizorului de servicii/produse partener al Organizatorului, unde va lansa o comanda conform informatiilor existente pe site-ul furnizorului. Fiecare Voucher are o data de valabilitate de 90 de zile calendaristice de la emitere. Daca Participantul nu foloseste voucherul in acest termen, Voucherul este declarat invalid si este sters din sistem. Suma trecuta in dreptul Voucherului este pierduta, fara posibilitatea de a putea fi recuperata. Pentru a evita aceste situatii, Participantul va primi pe adresa de e-mail mentionata la generarea Voucherului mesaje tip REMINDER la diferite intervale de timp, 10, 20 si 27 de zile de la genererea Voucherului. Participantul poate folosi voucherul pentru a achizitiona produse de la furnizori. Plata produselor poate fi realizata cu vouchere total sau partial (exemplu: Participantul doreste sa achizitioneze un TV LED care are pretul de 5000 lei, insa punctele existente in contul  sau sunt in valoare de numai 3500 lei – Participantul poate achita diferenta de 1500 lei catre partener  furnizor conform regulilor solicitate de acesta – ramburs, plata cu card, plata online, etc.). De asemenea , pentru o plata pot fi folosite in mod cumulat mai multe vouchere. In cazul in care Participantul genereaza un voucher de o valoare mai mare decat valoarea bunurilor/serviciilor pe care le comanda, diferenta dintre voucher si valoarea comenzii se va pierde, neputand fi recuperate de Participant sau folosita in alt mod. Livrarea produselor comandate se va face  la adresa postala indicata in momentul completarii formularului de comanda, sau prin alte modalitati indicate pe site-ul furnizorului. In cazul serviciilor, Participantul va beneficia de acestea conform regulilor furnizorului de servicii. Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate cu privire la raporturile dintre Participant si partener autorizat  furnizor cu privire la produselele sau serviciile solicitate de catre participant.
Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul  www.officeblue.ro  precum si in platforma interfata  www.officeblue.ro pusa de catre Organizator la dispozitia clientilor sai. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmand ca modificarea sa produca efecte de la data comunicarii publice a modificarii pe website-ul … www.officeblue.ro, precum si in platforma interfata  www.officeblue.ro  pusa de catre Organizator la dispozitia clientilor sai.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatie ce determina imposibilitatea participarii clientilor la campanie sau a bunei desfasurari a activitatilor descrise in prezentul regulament, ca urmare a unor evenimente de caz fortuit sau de forta majora. Forta majora si cazul fortuit au acceptiunea indicata de legislatia romana in materie (Noul Cod Civil). In cazul in care intervine o situatie de forta majora sau un caz fortuit care impiedica sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea campaniei Blue Points, organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata . Daca organizatorul invoca o situatie de forta majora sau un caz fortuit, el este obligat sa comunice participantilor campaniei Blue Points existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia situatiei. Aparitia situatiei de forta majora ori a unui caz fortuit vor fi comunicate pe website-ul  www.officeblue.ro  ,  precum si in platforma interfata  www.officeblue.ro  pusa de catre Organizator la dispozitia clientilor sai.
Prezenta campanie poate inceta inainte de termenul mentionat in prezentul Regulament in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora/caz fortuit sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, ori in situatii independente de vointa Organizatorului si care au drept consecinta faptul ca organizarea si desfasurarea campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau care fac imposibila desfasurarea campaniei.
Campania „Blue Points” se adreseaza in mod exclusiv societatilor comerciale care au calitatea de partener al S.C.Blue Office Trading. Prin urmare in cadrul desfasurarii acestei campanii nu sunt colectate si prelucrate date personale apartinand unor persoane fizice. Organizatorul se angajeaza sa nu foloseasca datele participantilor obtinute ca urmare a desfasurarii campaniei decat in scopul derularii acesteia in conformitate cu prezentul regulament, precum si in scopul derularii raporturilor comerciale dintre Organizator si participant/client.
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia Organizatorului este definitiva. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului.
In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea participarii la campanie, sau alte situatii care impiedica participantul sa ia cunostinta de informatii necesare participarii la campanie si care sunt independente de vointa Organizatorului, cum ar fi schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri ale participantiilor care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare sau prevederile prezentului regulament. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Bucuresti, Soseaua de Centura nr 5-6 Chiajna, Ilfov, sau pe website-ul www.blueoffice.ro

SOCIAL MEDIA
blue office
Profesionisti cu o experienta de peste 16 ani in domeniul biroticii si papetariei

   
CONTACT RAPID
informatiiStr. Tutunari, nr.15, sector 5, Bucuresti
      Punct de lucru: Sos. de Centura 5-6 Chiajna, Ilfov

informatii021.310.47.82

informatii sales@blueoffice.ro

informatii021.310.47.97
© Copyrights 2016 BLUE OFFICE. Toate drepturile rezervate.